Општинска конференција Покрета горана оформљена је крајем 1960. године (када и у Србији) са седиштем у Пироту. Пирот је први у Србији организовао омладинске радне бригаде насељског типа у Широким Лукама 1961, а 1980. и Савезну омладинску радну акцију „Пирот” ради пошумљавања и уређења простора око Завојског језера. За пола века пошумљено је бором, смрчом и листопадним дрвећем и затрављено око 20 000 хектара ерозијом захваћеног земљишта. Горанска организација Пирота одликована је Орденом заслуга за народ и добитник је „Панчићеве оморике”. Организација је и данас активна.

Фонд је преузиман 2010. и 2012. године, записницима од управе Општинске конференције. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 319).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвантар.

Садржи грађу за период 19642010, 7 кутија списа (1,26 m).

Списи 1964–2010.

Грађа садржи: записнике са седница Председништва, Извршног одбора, Општинског одбора; годишње извештаје о раду; расписе и упутства са Покретом горана Србије и других државних органа; правилнике, самоуправне споразуме; годишње планове рада, средњорочни план активности општинске конференције 1976–1980, програме за пошумљавање голети; годишње прегледе о извршеним биолошким радовима; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.