ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Један од важних сегмената архивског рада јесте културно-просветна делатност, која има задатак да информише ширу популацију о Архиву и архивској грађи као културној баштини и да тако подигне свест о њеном значају, развије одговарајући однос према Архиву као институцији која ту историјску баштину чува, даје на увид јавности и ствара услове за њено коришћење.

Културно-просветни рад треба да се огледа у многим сегментима. То су, пре свега, издавачка делатност, промоције издања Архива и издања која су настала на основу истражене архивске грађе у Архиву, изложбе архивских докумената, гостовање архивских изложби у галеријама музеја, архива и другим изложбеним просторима Србије, рад са истраживачима, сарадња са архивима, научним, образовним и другим установама у земљи и иностранству, све у циљу приближавања Архива широј јавности и већем броју корисника. Прикупљање и обрада архивске грађе требало би да резултира публиковањем и објављивањем значајне грађе за завичајну историју, традицију и културу.

Тиме би се остварило:
— заштита оригиналних докумената
— приближавање архивске грађе и другим читаоцима, а не само научним радницима и истраживачима
— подстицање интереса за коришћење архивске грађе у научне, публицистичке, књижевне и друге сврхе
— пропагирање значаја и развијање одговарајућег односа према овој врсти културних добара, као и према Архиву као институцији која та добра памти, обрађује, објављује и ствара друге услове за коришћење.

 

Дигитализована издања Архива можете погледати кликом на овај линк.

 

Библиографија  издања  Историјског  архива  у  Пироту

МОНОГРАФИЈЕ И ПОСЕБНА ИЗДАЊА

 • Хронологија важнијих догађаја из радничког покрета у Пироту до Првог светског рата, Петар Козић, Душан Ћирић , Пирот, 1959.
 • 65 година ватрогаства у Пироту, Милета Манић, Пирот, 1999.
 • Пописи и шематизам у Пироту од 1878. до 1910.године, Љубодраг Поповић, Пирот, 2010.
 • Надимци (прекори) Пироћанаца, Милета Манић, Пирот, 2011.
 • Радни полет омладине пиротског краја 1944-1989, Драгослав Војчић, Виден Панчић, Горан Николић, Пирот, 2012.
 • Монографија села Обреновац од 1770. до 2011, Сава А. Минић, Пирот, 2013.
 • Трагом старих фотографија, Гордана Стојановић, Ниш, 2014.
 • Камени угаљ и гарави „Ћира“ у сенци прошлости, Душан Ђурић, Пирот, 2012.
 • Догађања и сећања, Никола Божић, Пирот, 2014.
 • Бесмртници-споменица изгинулим у ратовима 1912-1918. Трећег пешадијског пука, Миљан Манић, Пирот, 2014.
 • Трњански родослов, Никола Виденовић, Пирот, 2014.
 • Мој предак у Великом рату, приредио Миљан Манић, Пирот, 2015.
 • Пиротски крај у европском вртлогу 1912-1918, Предраг Видановић, Пирот, 2015.
 • Историјски архив у Пироту, Милета Манић, Пирот, 2016.
 • Пиротски времеплов – хронологија, Миљан Манић, Пирот, 2017.
 • Ратни дневник : 1912-1919, Светозар Ј. Николић, Пирот, 2018.
 • Пирот – од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја: зборник радова, Пирот, 2018.
 • Мој предак у Другом светском рату – дечји радови, Пирот, 2018
 • Десимир Петровић: живот и дело визионира и градитеља, Бора Костић, Пирот, 2018
 • Водич Историјског архива у Пироту, Предраг М. Видановић, Пирот, 2019
 • Руска емиграција у Пироту, Давор Лазаревић, Пирот, 2019
 • Последњи трон капетана Владана Јовановића, Драгица Јовановић, Пирот, 2019
 • Архивско огледало прошлости, Предраг М. Видановић, Пирот, 2019
 • Пиротски округ – историја административно-територијалних подела 1878. до 2007. године, Предраг М. Видановић, Пирот 2020
 • Дневник (књиге 1-4), Драгољуб Јовановић, Пирот, 2020.
 • Оптимални принос од радничког рада (докторска дисертација), Драгољуб Јовановић, 2020.
 • Пиротски Јевреји, Снежана Бранковић, 2021.
 • Бугарска окупациона политика у Србији (1915-1918) – Три документа о моравској војној-инспекцијској области, Предраг М. Видановић, Пирот, 2021
 • Аграрна политика, Драгољуб Јовановић, Пирот, 2021
 • Пиротски качкаваљ – прича о најпознатијем српском сиру, Давор Лазаревић, 2021.
 • Најјужније плаво, Томислав Г. Панајотовић, 2021.
 • Записници са седница суда општине пиротске 1922 – 1929, 2021.
 • Историја Пирота за децу и младе, Давор Лазаревић и Предраг М. Видановић, 2022.

 

Библиографија  издања  за која је Историјски архив Пирот радио техничку припрему

 • Бериловац-хроника села од 16. до 21.века и родослови, Божидар Н. Стефановић, Пирот, 2011.
 • Локални избори у општини Пирот 1992-2008, Пирот, 2012.
 • Равногорски покрет у округу пиротском, Миљан Манић, Пирот, 2012.
 • Ругалице и њима сродни облици у традицији пиротског краја и суседних области, Драгољуб Златковић, Пирот, 2012.
 • Прошла беља, остала реч, Србислав Минковић, Пирот.
 • Барје Чифлик-фискултурно село, Видоје Недељковић, Пирот, 2013.
 • Родослов породице Тричковић-Недељковић (Барје Чифлик), Видоје Недељковић, Пирот, 2012.
 • Ставријини вицеви, Јордан Андоновић, Пирот, 2015.
 • До краја света и назад-сећање једног лекара из Пирота 1893-1918, Милутин Велимировић, приредио Дејан Ћирић, Пирот, 2015.
 • Стари занати, Борисав Јовановић Мутан белег, Пирот, 2012.