Одељење за заштиту архивске грађе у Архиву (депо)

Архивска грађа коју на разне начине преузима Архив смештена је и чува се у архивским депоима. Архивски депои од укупно 500 m² заузимају две, металним вратима издвојене, просторије од по 250 m² које се налазе на оба спрата архива. Грађа је у депоима смештена у металне полице, отвореног типа, заштићене од корозије, вертикално, удаљена од зидова, пода и таванице 30-40 cm, како би се обезбедила слободна циркулација ваздуха и спречила оштећења од влаге. У депоима се врши свакодневна контрола температуре и влажности ваздуха, помоћу полиметара. Температура ваздуха се одржава у распону од 15-25° C, а релативна влажност ваздуха од 50-60%. Архивска грађа не сме бити изложена директном утицају сунчевог светла, те су прозори у депоима заштићени фиксираним металним решеткама. Редовно се одржава чистоћа, а једанпут годишње чисти се и архивска грађа. У депоу I смештени су архивски фондови из области управе и јавне службе и правосуђа. У депоу II налазе се фондови из области просвете и културе; социјалне и здравствене установе; привреде и банкарства; политичке, друштвено-политичке организације, друштва и удружења; породични и лични фондови и збирке. Фондови из области верских установа и организација налазе се у издвојеним металним орманима, као и збирка varia и збирка фотографија.

Контакт мејл депоа: depo@arhivpirot.rs.