Поступак за добијање оверене фотокопије или преписа докумената

Захтев за добијање оверене фотокопије или преписа документа можете поднети сваког радног дана од 9–13 сати у писарници (пријемној канцеларији) Архива или га послати поштом. Одговор ћете добити у року од 30 дана.
Пре подношења захтева препоручујемо да нам се лично обратите ради информације о архивској грађи коју чувамо, а која би могла да буде одговор на ваш захтев. Уколико се утврди да се тражени фонд налази у нашем архиву у захтеву се потрудите да наведете све или што је могуће тражених података јер ће се на тај начин скратити време тражења и повећати вероватноћа да ће документ бити пронађен. Подносилац захтева сноси одређене трошкове за стручни рад на решавању захтева, према важећем правилнику о услугама које пружа Историјски архив у Пироту са ценовником. По решавању вашег захтева вашег захтева — предмета, а по извршеној вашој уплати, позитиван или негативан одговор можете добити на кућну адресу или га можете лично преузети.
Напомена: Важно је да  особе женског пола наведу презиме које су имале у време настанка документа. Такође је пожељно да подносилац захтева наведе време шко­ловања, запослења, полагања стручног испита и сл.