Колектив

Одељење за сређивање и обраду архивске грађе
Ивана Тасић – архивиста

Одељење за заштиту архивске грађе ван Архива.
Предраг М. Видановић – виши архивиста

Одељење за заштиту архивске грађе у Архиву (депо)
Тамара Алексић – архивиста

Одељење општих послова

Давор Лазаревић – директор
Гордана Младеновић – рачуновођа

Служба издавања уверења
Оливера Алексић – архивски помоћник I врсте

Компјутерска обрада и техничка подршка
Саша Јеремић – архивски помоћник

ДОСАДАШЊИ УПРАВНИЦИ И ДИРЕКТОРИ:

 • Душан Ћирић
 • Божа Јовановић
 • Миљан Манић
 • Милета Манић
 • Ивана Костадиновић
 • Предраг М. Видановић
 • Давор Лазаревић

 

РАДНИЦИ АРХИВА 1957–2021.

 1. Душан Ћирић, службеник, управник, 1. 1. 1957–2. 11. 1962.
 2. Љубомир Митић, служитељ, 15. 1. 1957–15. 1. 1958.
 3. Душан Денчић, учитељ, архивски помоћник, 1. 5. 1957–31. 8. 1957.
 4. Мирко Џунев, архивски помоћник, 1. 9. 1957–29. 2. 1960.
 5. Синиша Ђорђевић, архивски помоћник, 1. 10. 1957–29. 2. 1960.
 6. Надежда Видановић, архивски помоћник, 1. 10. 1957–31. 8. 1958.
 7. Јован Николић, служитељ, 1. 3. 1958–1. 3. 1960.
 8. Младенка Станковић, помоћни службеник, манипулант, 9. 5. 1960–31. 5. 1961.
 9. Павлина Стефановић, помоћни службеник, манипулант, 29. 6. 1961–31. 10. 1965.
 10. Зафир Живковић, управник, 1. 11. 1962–29. 2. 1964.
 11. Олга Ћирић, архивски помоћник, 1. 5. 1965–29. 2. 1988.
 12. Снежана Анђелковић, помоћни радник, манипулант, 1. 9. 1979– 31. 1. 2013.
 13. Живорад Пејчић, архивски помоћник прве врсте, 1. 9. 1980–4. 9. 2007.
 14. Милета Манић, архивски саветник, директор, 1. 2. 1984 – 17. 03. 2017
 15. Мирослав Зубић, архивиста, 1. 7. 1992–31. 3. 2002.
 16. Милијана Вучић, архивски помоћник, 1. 7. 1992–30. 6. 1993.
 17. Лелица Апостоловић, архивски помоћник, 2. 10. 1992 –11. 5. 2011.
 18. Радомир Николић, архивски помоћник, 2. 10. 1992. до 17.9.2019.
 19. Божа Јовановић, архивиста, директор, 1. 3. 1996–16. 8. 2012.
 20. Миљан Манић, виши архивиста, директор, 1. 6. 2001- 25.10.2019.
 21. Слађана Рутаљ, виши архивски помоћник, 1. 1. 2005 – 7. 11. 2011.
 22. Александар Милошев, чувар, 16. 10. 2006 – 31. 12. 2007.
 23. Милутин Станојевић, чувар, 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007.
 24. Оливера Алексић, архивски помоћник I врсте, 1. 3 . 2007. до данас
 25. Саша Јеремић, архивски помоћник, 1. 2. 2013. до данас
 26. Предраг М. Видановић, виши архивиста, в.д. директора, 1. 2. 2013. до данас
 27. Ивана Тасић, архивиста, 3. 12. 2013. до данас
 28. Гордана Младеновић, књиговођа–рачуновођа, 31. 12. 2013. до данас
 29. Ивана Костадиновић, директор, 17. 03. 2017 – 9. 9. 2020
 30. Давор Лазаревић, в.д. директора, 24. 9. 2021- 28. 9. 2022.; директор 28. 9. 2022 – до данас

Број радних места по систематизацији је 8. Тренутно број запослених на неодређено време је 5 а на одређено 3. Број радно ангажованих лица ван радног односа: уговором о привремено повременим пословима је 2.

Хигијеничар је ангажован преко агенције.