Библиотека архива

Архив поседује и своју библиотеку у којој се налази преко 5000 библиотечких јединица. Ради се о књигама, часописима, серијским издањима и разним публикацијама првенствено из области историографије.
Најстарија издања потичу с краја XIX века. Библиотека је подељена у два одељења.
У првом одељењу смештена су издања у вези са архивистиком и издања везана за националну и општу историју.
У другом одељењу, тј.завичајном одељењу, налазе се сва издања која су издата у Пироту или су у вези са Пиротом и пиротским крајем, а дела су пиротских аутора.
Библиотека се сваке године допуњује новим издањима. До издања се долази куповином, разменом са другим институцијама или Архивима или поклонима аутора и издавача. Поред библиотеке налази се и просторија за истраживаче.