Трговинско предузеће на велико и мало „7. јули“ основано је 1946. године са седиштем у Димитровграду. 

Предузеће се бавило трговином индустријске робе на велико и мало и имало је своје малопродајне објекте у којима је продавало робу широке потрошње.

Предузеће је престало да постоји 1967. године након пошто је отишло у стечај, а формирано је ново, предузеће под називом „Напредак“ трговинско предузеће на мало. 

Фонд је преузет 1974. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 146).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1947–1967, 2 књиге и 15 кутија списа (2,08 m).

Књиге 1947–1967:

• Матичне књиге службеника 1947–1967, 2 књ.

Списи 1947–1967.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора и Радничког савета, записнике са испита за утврђивање оспособљености радника; годишње извештаје о раду предузећа; расписе и упутства других установа и државних органа; нормативна акта; уговоре о пословно техничкој сарадњи, уговоре о снабдевању; спискове добављача, спискове купаца; статситику; персонална документа; завршне рачуне, платне спискове, и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.