Трговачка радња браће Стефановић основана је пре ослобођења Пирота од Турака 1877. године са седиштем у Пироту. Радњу су основала брађа Алекса, Коца и Димитрије-Миша Стефановић и трговали су мешовитом робом. Није познато када је и због чега радња престала са радом.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске граће. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 531).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар. Фонд садржи грађу на српском и старотурском језику.

Садржи грађу за период 18751893, 2 књиге и 2 кутије списа (0,32 m).

Књиге 1882–1890:

• Дневник трговачке радње 1882–1890, 1 књ.

• Тефтер одужилаца, фактуре 1883–1885, 1 књ.

Списи 1875–1893.

Грађа садржи: трговачке тефтере, дневнике дужника, декларацију за увоз робе из Аустрије, свеску преписа коресподенције, пројекат закона о крчмама, пројекат закона о такси на радње, пројекат закона за искључиво право увоза соли у Србији и набавку зајма за наоружање, закон о контролисању чистоће злата и сребра, товарне листе, конте, фактуре, рачуне, телеграме и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.