Дом ученика у привреди формиран је октобра 1946. године са седиштем у Пироту.  Дом се издржавао од доприноса ученика, помоћи предузећа и донације Градског народног одбора Пирот. Капацитет дома је до 40 ученика. Зграда није одговарала својој намени. Имала је 11 спаваћих соба, три собе за рад, једну болесничку собу и једну канцеларију. Кухиња и трпезарија су биле у рђавом стању. Дом се 1949. године иселио из зграде у ул. Саве Ковачевић бр. 53 у згради у истој улици бр. 56.

Дом је престао са радом 1953. године и уступљен је Женској стручној школи.

Фонд је преузет 1961. године записником од опшинског Савета за просвету и културу (Књига пријема бр. 130).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–1952, 15 књига и 3 кутије списа (0,42 m).

Књиге 1946–1952:

• Деловодни протоколи 1948–1951, 4 књ.

• Матична књига 1946–1952, 1 књ.

Списи 1946–1952.

Грађа садржи: записнике о извршеним контролама; извештаје о раду дома, извештаје о тешкоћама и недостацима дома, извештаје о бројном стању ученика и особља дома; упутства за рад од стране Министарства рада; дечије здравствене листове, педагошке листове, дневник дома и дневник васпитача; списак ђака који немају никаквих прихода ни имовине од родитеља, спискове наставног особља; персонална документа особља, досијеа ученика пријављених у дому; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и матичне књиге.