Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници, започела је са радом 1886. године. У ову школу ишла су деца из Бабушнице, Сурачева, Драгињца, Извора, Калуђерева и Радошевца.  За време окупације 1915–1918. школа није радила. У периоду између два рата школа је имала четири редовна одељења. Одлуком просветног одељења Kраљевске банске управе од 10. новембра 1930. године у Бабушници је отворено ново пето одељење. Са одељењима у Проваљенику, Драгинцу и Калуђереву школа у Бабушници је уочи рата имала осам одељења и четири разреда. У овом периоду изграђена је и нова школска зграда. За време бугарске окупације 1941–1944. отворена је бугарска Прогимназија. Одмах након ослобођења, на предлог народноослободилачког одбора у Пироту а по указаној потреби Повереништва Републике Србије одлучено је да се у Бабушници отвори Нижа гимназија са четири разреда. Школа је отпочела са радом 26. фебруара 1945. године.  Овако је школа радила до шк. 1955/56. када долази до спајања Ниже гимназије и четвороразредне основне школе у јединствену осмогодишњу школу. Њен званични назив био је Осморазредна школа „26. фебруар“. Јануара 1966. године одлучено да школа добије назив Основна школа „Иво Лола Рибар“ и тако је радила до 30. марта 2002. године, када добија име Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“. Матична школа има своја издвојена одељења од првог до четвртог разреда у селима: Стол, Вава, Драгинац, Сурачево, Камбелеац, Проваљеник, Доњи Стрижевац, Братишевац, Доње Крњино, Горе Крњино, Радошевац, као и једно патронажно одељење. Школом управља Школски одбор, а руководећу улогу има директор школе.

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 376).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1919–2000, 368 књига и 3 кутије списа (6,15 m).

Књиге 1921–2000:

• Деловодни протоколи 1921–1969, 25 књ.

• Матичне књиге ученика 1945–2000, 90 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1945–1992, 253 књ.

Списи 1919–1951.

Грађа садржи: записнике са седница Школског одбора, записнике о положеној заклетви учитеља; извештаје о раду школе, извештај о бројном стању ученика, извештаје о превођењу ђака из школе у школу; расписе и упутства министарства просвете, начелства Округа пиротског, школског надзорника; листу оцењивања учитеља, спискове деце из села Стрижевац дорасле за упис у први разред, списак деце у Стрижевцу која су престарела за школу, списак лица аналфабетског течаја; статистику; буџет и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и матичне књиге ученика.