Народни одбор Среза Бела Паланка формиран је као Срески народноослободилачки одбор у Белој Паланци 1944. године. Срезови су били административно подељени на општине; Белопаланачки срез имао је 16 општина са 43 села: Бела Паланка, Бабин Кал, Вета, Горња Глама, Дол са седиштем у Букуровцу, Доња Коритница, Крупац, Клисура, Љубатовица, Мирановац, Моклиште, Мокра, Пајеж, Топоница, Тамњаница и Шпај.

            Од 1947. године мења назив у Срески народни одбор Среза белопаланачког у Белој Паланци. Срез обухвата више подручја месних народних одбора која представљају повезану природну и економску целину, а имају заједничке економске, културне и административне интересе. Белопаланачки срез обухватао је 19 месних народних одбора са 46 насељених места: Бабин Кал, Бела Паланка, Букуровац, Вета, Вргудинац, Горња Глама, Долац, Доња Коритница, Клисура, Мирановац, Моклиште, Мокра, Пајеж, Сињац, Тамњаница, Топоница, Црвена Река, Шљивовик и Шпај. Законом о административно-територијалној подели из 1950. године додат је Месни народни одбор Чифлик, а 1952. године Глоговац и Мирановачка Кула. Од априла 1952. године мења назив у Народни одбор Среза белопаланачког у Белој Паланци.

При Народном одбору среза белопаланачког успостављају се 1952. године секретаријати и то: Секретаријат народног одбора у чијем су саставу Опште управни одсек, Одсек за просвету, науку и културу и Одсек за социјалну политику и здравствену заштиту; Секретаријат за привреду и комуналне послове у чијем су саставу Одсек за комуналне послове и Управа за приходе и буџет и Секретаријат за унутрашње послове у чијем су саставу Управно политичка служба, Криминалистичка служба, Административно казнена служба, Служба извршења казни, Извршна служба и Канцеларијска служба.

Организациона структура Народног одбора среза се мењала према законским прописима, тако да су одсеци укидани и нови основани у зависности од потреба и у складу са законским прописима.

            Народни одбор Среза белопаланачког укинут је 1955. године а његова територија припојена је Срезу Ниш.

Фонд је преузет 2011. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 291).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар. Фонд је категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

            Садржи грађу за период 1944–1955, 52 књиге и 18 кутијa списа (3,79 m).

Књиге 1944–1955:

• Поверљиви деловодни протоколи 1948–1951, 10 књ.

• Деловодни протоколи 1944–1954, 33 књ.

• Регистри уз деловодне протоколе 1946–1955, 8 књ.

• Уписник прекршаја 1946–1951, 1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Среског народног одбора, Извршног одбора, Савета, записнике са одржаних испита службеника; извештаје о раду; планове сетве и производње; документа у вези са ратном штетом, обавезним откупом, изборни материјал за одборнике, издате дозволе за рад; пореске пријаве, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.