Нова имејл адреса писарнице

Историјски архив у Пироту обавештава посетиоце сајта да је промењена имејл адреса писарнице која сада гласи: istorijskiarhivpi@gmail.com.

Остале контакт информације Архива можете наћи на страни: Локација и контакт.

МАЛА ИЗЛОЖБА У ДВОРИШТУ АРХИВА „СТОГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА ИЛИЈЕ НИКОЛИЋА“

Мала изложба „Стогодишњица рођења Илије Николића“ је постављена у дворишту Архива. Ауторка изложбе је Милена Миленковић.

Илија Николић (1922-2008) je био доктор књижевних наука пореклом из Пирота.

Рођен је 1922. Continue reading

ПРОМОЦИЈА КЊИГА

У среду, 7. децембра 2022. године Историјски архив у Пироту организује промоцију своја два последња издања, монографије „ПРЕДСЕДНИЦИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПИРОТ 1918 – 1941“, аутора Давора Лазаревића, и зборника докумената„ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА СУДА ОПШТИНЕ ПИРОТСКЕ 1930-1931“, приређеног за штампу од стране вишег архивисте Предрага М. Видановића и његових сарадница Тијане Тодоровић и Милене Миленковић.
Промоцију ће водити Сања Живковић, а публика ће бити у прилици да чује занимљиве детаље из локалне историје кроз разговор о биографијама председника општине који су водили Пирот у периоду између два светска рата и кроз осврт на документарну грађу која је сачувана из тог времена, а сада је објављена у зборнику „Записници са седница Суда општине пиротске“.
Промоција ће бити одржана у Свечаној сали Гимназије Пирот, са почетком у 19 сати.

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА СУДА ОПШТИНЕ ПИРОТСКЕ 1930-1931.

Ових дана из штампе је изашла књига Зборника докумената „ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА СУДА ОПШТИНЕ ПИРОТСКЕ 1930-1931“. У питању је други том Зборника докумената, који представља наставак истоимене едиције покренуте прошле године кроз издавачку делатност Историјског архива у Пироту. Пред истраживачку и читалачку публику доноси аутентичне записнике пиротске општине приређене за штампу од стране Предрага М. Видановића и његових сарадница Тијане Тодоровић и Милене Миленковић. Рецензије потписују академик Љубодраг Димић и историчар Давор Лазаревић, лектуру Сања Живковић док су средства за штампу обезбеђена преко пројекта Министарства културе и информисања.

У рецензији рукописа академик Љубодраг Димић, између осталог, истиче следеће: Намеру колектива Историјског архива у Пироту да покрене едицију Зборници докумената, у оквиру које се као књиге појављују Записници са седница Continue reading

Сређивање Депоа

Одељење за заштиту архивске грађе у Депоу, Историјског архива у Пироту је 24. јуна 2022. године започело рад на сређивању фондова у циљу добијања простора. Сређено је укупно 84 фонда. Вршила се промена старих кутија у нове кутије и тако смо документацију из свежњева (пројектна документација, персонални досијеи, стечајна документација, књиге) пребацили у нове кутије.

 

ПРЕДСЕДНИЦИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПИРОТ 1918 – 1941.

У издању Историјског архива у Пироту ових дана је изашла из штампе врло вредна публикација под насловом „ПРЕДСЕДНИЦИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПИРОТ 1918 – 1941“, аутора Давора Лазаревића, која пред читаоце по први пут износи биографије деветорице људи који су водили Пирот у периоду између два светска рата. У рецензији књиге коју потписује др Срђан Цветковић наглашава се да је реч о штиву које покрива важне аспекте живота и рада председника пиротске општине чији писани портрети дају читаоцима могућност да сагледају успоне и падове некада првих људи Пирота. Поред тога, кроз биографије председника општине се преламају различите сфере варошког живота, политичких борби, менталитета и свих оних „вихора“ који су током прве половине двадесетог века обликовали судбине хиљада људи па и председника пиротске општине.
Како је у рецензији истакао историчар Предраг М. Видановић, књигом „Председници градске општине Пирот 1918-1941“, Давор Лазаревић наставља своју биографску едицију о знаменитим Пироћанцима. Овог пута су то политички прваци и то они који су били на челу пиротске општине и који су утицали, свако на свој начин, на развој града Пирота у првој половини 20. века. Период који убухвата ова књига предмет је интересовања аутора већ у неколико његових монографија. Сама та чињеница је од значаја ако имамо у виду да је овај период након 1945. године, наступањем „комунистичке ере“ систематски био прекрајан, омаловажаван, документавано и чињенично уништаван, приказиван безначајним и свеобухватно гуран у заборав. Због тога и јесте данашњим историчарима посебан изазов за истраживање и сагледавање његовог постојања. Наравно, када узмемо у обзир огроман недостатак изворне архивске грађе, онда се ова епопеја претвара у истраживачку „одисеју“, а када добијемо коначан производ, какав сада пружа ова књига пружа, добили смо локално и национално добро од изузетног значаја.

Continue reading

Конкурс за избор директора Историјског архива у Пироту

 

На основу члана 48 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05. 61/05, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 35 и 36 Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. 6/20 и 47/21) и члана 23 Статута Историјског архива у Пироту, Управни одбор Историјског архива у Пироту на састанку дана 23.6.2022. године донео је:

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПИРОТУ

Continue reading

„ИСТОРИЈИ НА ДАР“

Под слоганом „ИСТОРИЈИ НА ДАР“, Историјски архив у Пироту, у сарадњи са Активом наставника историје Пиротског округа и Удружењем историчара Пирота, данас је био домаћин свечаности доделе захвалница и пригодних награда, најуспешнијим ученицима средњих школа, учесницима такмичења из историје у школској 2021-2022. години, као и њиховим менторима.

Манифестација је први пут одржана прошле године са намером да прерасте у традицију и са циљем да окупи, афирмише и награди младе људе који се баве историјом кроз такмичења, истраживања или на било који јавно препознатљив начин.

Continue reading