Зграда архива


Зграда Архива
се налази у улици Српских владара 130, на катастарским парцелама 2414/1 и 2414/2 од укупно 3.900 m².

Парцеле за изградњу Историјског архива у Пироту власништво су Града Пирота. Двоспратна зграда Архива, иако чини једну целину, у унутрашњости је подељена на два дела. У пословном делу са подрумом су помоћне просторије и котларница, а на спратовима се налазе канцеларије, санитарни чвор и читаоница. У другом делу налази се на оба спрата по један депо и одвојен је металним вратима од пословног дела.
Дуго очекивани дан за Архив био је 14. август 2006. године, када су добивени кључеви од нове зграде Архива.

За годину 2020.  се  планира  изградња  новог  депоа  Архива.