Збирка је формирана од плаката, летака, прогласа, огласа и објава који су на разне начине доспели у Архив, поклоном, пруизмањем из регистратура или су на други начин прикупљени.

Збирка је отворена, сређена је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Збирка обухвата период 1925–2016, 5 кутија списа (0,42 m).

Грађа садржи: промотивне плакате, летке, обавештења, објаве, огласе, прогласе и друге пропагандне материјале подељене по областима: органи власти, управе и јавних служби; војска и одбрана; верске организације; политичке организације, друштва и удружења; просвета, наука и култура; здравство и социјална заштита; пољопривреда, привреда и банкарство; спорт и остало.