Збирка Пирот и околина у народноослободилачкој борби 1941–1945. формирана је током рада Архива од појединачних докумената примљених на поклон, или на други начин прибављених, а који се односе на период Народноослободилачке борбе 1941–1945. и не припадају фондовима Архива.

Збирка је отворена и није сређена.

Садржи грађу за период 1941–1945, 9 кутија списа (0, 60 m).

Грађа садржи: изводе из летописа основних школа 1941–1945, податке о хапшеним и интернираним лицима, биографије и податке о погинулим борцима из Пирота и околине, податке о формирању и борбама партизанских одреда на територији Пирота и околине 1941–1945, пропагандни материјал (прогласе, позиви, обавештења, часописе, новине, летке и др), податке о жртвама фашистичког терора у Бабушници, стенографске белешке и изјаве учесника и савременика народноослободилачког рата из пиротског краја и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе збирке.