Збирку Varia чине појединачна документа, формирана је током преузимања архивске грађе, од појединачних докумената примљених на поклон, откупом или на други начин прибављених, а који не припадају ниједном другом фонду у Архиву.

Збирка је отворена и стално се допуњава. Тренутно садржи грађу за период 1842–1976, 4 кутије списа (0,62 m). Збирка садржи грађу на српском, бугарском и италијанском језику.

Сређена је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу: период деветнаестог века  – хиландарско писмо Пироћанцима 1842, тефтер примања и издавања Ристе Јовановића 1848, дућански дневник ортака Стојана и Васка 1871, позивницу Маршала двора по налогу Његовог величанства Краља Милана Милану Ђорђевићу народном посланику на доручак 17. априла 1895. и друга документа; период прве половине двадесетог века – књига позива и благајнички дневник Удружења трговаца за Срез нишавски и димитровградски 1921–1941, акта Трговачке и шпедитерске радње Косте Нешића из Димитровграда 1922–1929,  пресуду избраног суда за постављење сталне атарске границе између села Велики Суводол и села Станичење 1931, потписе грађана за агитацију Љубе Милића за народног посланика; акта Индустрије млечних производа 1940–1941, пропагандни материјал, џепне календаре, позивнице и друга докумената; период рата 1941–1944 – исечци и преписи из штампе Жене Србије у ослободилачкој борби, Смртна казна за ратне злочинце, Стаљин; одлуку другог заседања Антифашистичког Већа Народног Ослобођења Југославије 30. новембра 1943; Споразум маршала Тита и др Шубашића 1944,  наредбе, објашњење и упутства Врховног штаба Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије о организацији грађанских и позадинских војних власти, септембра 1942; попис занатлија у Пироту 19411945 и друга документа; период после 1944. године  – записнике са седница Управног одбора Бироа за посредовање рада 1952–1955, записнике са седница Конференције Удружења учитеља Среза нишавског 1953–1955; десетодневне извештаје друге пиротске фронтовске бригаде градилишта  Врела и Власина 1949, материјал штаба о радним бригадама 1960, пропагандне материјале и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар.