Ђорђе С. Стефановић рођен је 1870. године у Пироту. Пре Првог светског рата био је бакалин. Учесник је  Првог и Другог балканског рата и Првог светског рата као резервни пешадијски капетан I класе. Бивши кмет општине града Пирота и виђени члан Демократске странке. Умро је 1953. године.

Фонд је преузет откупом од његовог сина Миодрага Ђ. Стефановића. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 528)

Фонд је сачуван фрагментарно. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1902–1941, 1 фасциклу списа (0,02 m).

Списи 1902–1941.

Грађа садржи: лична документа (ратни дневник од 1. до 24. априла 1941. године) и

документа делатности (тефтер вересије 1902–1935, књижицу лекова и рецепата).

Обавештајна средства: сумарни инвентар.