Илија Николић, професор, истраживач, научни саветник и доктор књижевних наука рођен је у Пироту 16. јула 1922. године. Основну школу и Гимназију завршио је у Пироту. Филозофски факултет, Групу за јужнословенске језике и књижевност, завршио је у Београду. Скоро цео радни век радио је у Српској академији наука као научни саветник. Главно поље истраживања у почетку били су му српско–бугарски књижевни и културни односи у 19. веку до 1878. године. Потом је проучавао српске народне песме – рукописе и штампане збирке из источне Србије, као и књижевно-историјске теме.

На Београдском универзитету 1968. године одбранио је докторску дисертацију Народне песме Пирота и околине 1875–1960.  На основу вишегодишњих истраживања писао је књиге, монографије, библиографије, прилоге, приказе за научне скупове, а приређивао је и више рукописа за штампу. Најпознатије су књиге Пирот и срез нишавски 1801–1918, Пиротска гимназија 1879–1979, Основна школа „Вук Караџић“ 1815–1975, У служби хуманости 120 година Црвеног крста Пирота 1878–1998, Коло Српских сестара месни одбор Пирот 1906-2004, Тефтер нишавске митрополије 1834–1872, итд.

Умро је 31. августа 2008. у Земуну.

Фонд је преузиман 1985. године записником од Дома Културе Пирот и 2009. године поклоном од супруге Љубинке Николић (Књига пријема бр. 316).

Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар. Првих 50 кутија списа чине копије и преписи докумената која је прикупио Илија Николић,  на основу којих је издао тротомно издање „Пирот и срез нишавски 1801–1918.“.  

Садржи грађу за период 1922–2000, 138 кутија списа (14,40 m).

Списи 1922–2000.

Грађа садржи: лична документа (крштенице, ђачке књижице, личне карте,  здравствене књицижце, пасош, сведочанства из Гимназије, војне књижице, факултетску уписницу, решења о службовању, радну књижицу, предлог за награду, чланске картице) и документа делатности (копије и преписе документа на основу којих је издао тротомно издање „Пирот и срез нишавски 1801–1918.“; докуменатцију у вези са историјом Пирота;  народне песме Пирота и околине; материјал који се односи на стваралаштво Вука Караџића; текстови који се односе на народно стваралаштво; документацију из области Македонистике и Бугаристике итд.)

Обавештајна средства: сумарни инвентар.

Библиографија:

• Илија Николић, Пирот и срез нишавски 18011918, Пирот, 1981.