Станислaв Костић Камен рођен је 5. јула 1880. године у Лопашници, данашњи део села Блато. Отворио је кафану 1906. године, коју је држао до почетка Првог балканског рата када је мобилисан. Учествовао је и у Другом балканском рату као резервни поручник. Након завршетка овог рата није демобилисан, већ је сачекао и почетак Првог светског рата. Учествовао је у борбама 1914. када је и рањен 26. августа на ушћу Дрине у Саву, код места Црна Бара. Након тога послат је у болницу за Крагујевац. Прешао је Албанију и  добио чин резервног капетана II класе. Након опоравка на Крфу био је на служби при III пиротској пуковској окружној команди. Са Крфа је слао пошту  и новац преко Извештајног бироа Српског друштва Црвеног крста са седиштем на Крфу као помоћ својим пријатељима и својој жени која је остала у родном селу. Као инвалид није био способан да учествује у ратним операцијама, обављао је неке позадинске послове. На Крфу је од 19. маја 1918. године био на дужности архивара у поменутој пуковској команди. Из његове приватне коресподенције која је сачувана може се видети да је одржавао контакте са неким својим рођацима и пријатељима који су били послати на опоравак у Женеву, Француску и Бизерту. Након ослобођења и повратка у Србију био је послат за Чачак где је вршио обуку нових регрута, а након тога се вратио у Пирот и добио нову дужност управника Трећег привременог слагалишта коју је обављао до 11. јула 1919. године. Након демобилизације вратио се свом породичном животу и већ јуна 1922. године присуствовао је свадби краља Александра у Београду за коју је имао и посебну објаву, а која је сачувана. Био је и један од виђенијих чланова Демократске странке у пиротском крају.

Умро је 1957. године.

Фонд је преузет 1958. године, поклоном од сина Марка К. Костића из села Блато (Књига пријема бр. 30).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1899–1922, 1 фасциклу списа (0,03 m).

Списи 1899–1922.

Грађа садржи: личну документацију  (извод из књиге рођених за Камена Костића 1899, лични дневник 1914, џепни календар 1918, џепни календар 1919, честитка календар 1921; објаву којом му је одобрен боравак на свадби краља Александра 1922); документа делатности  (упутство за изборе на главном одбору Демократске странке, бележник, дописне карте, одлука грађана села Костур са збора а у вези са црквом 1899, уверење  у вези са механском радњом 1906, овлашћење из војске од 10. јуна 1913. године) и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.