Живковић Христифор Цикан рођен је 13. марта 1927. године у Пироту. Основну и учитељску школу завршио је у Пироту, а Вишу управну у Нишу. Као учитељ радио је у селима Мирковац, Расница, Станичење и Пољска Ржана. Радио је и у Среском народном одбору у Пироту на дужности референта предвојничке обуке и у народном одбору општине Пирот као шеф одсека за просвету, културу и физичку културу.

Највећи део радног стажа провео је на дужности директора Радничког универзитета, одакле је отишао у пензију 1. јануара 1984. године.

Активно је играо фудбал до 1956. године. Љубав према овом спорту подстакла га је да, још док је био активан играч, почне да прикупља материјал о појави и развоју фудбала у Пироту, да га уобличава, хронолошки сређује и тако сачува од заборава. Био је и спољни сарадник листа „Слобода“ од 1946. године. Написао је неколико фељтона о фудбалским клубовима у Пироту. Писао је и о другим догађајима, 1985. године издаје књигу Пирот и околина у народноослободилачком рату и социјалистичкој револуцији 1941–1945, затим фељтон о страдању пиротских Јевреја 1943. године и др. Рецензент је књига Јевреји у Пироту Жени Лебл и Шездесет пет година фудбала у Крупцу Станимира Р. Младеновића Баџе.

Поред низа похвала и признања која је добио од спортских организација, носилац је Ордена рада са сребрним венцем, Медаље заслуге за народ, Осмосептембарске награде Скупштине општине Пирот за свеукупан  друштвени рад, као и других признања и похвала.

Умро је у Пироту 2005. године.

Фонд је преузет 2006. године, поклоном од супруге Магдалене Живковић из Пирота (Књига пријема бр. 206).

Фонд је преузет у целости. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1937–2000, 34 кутије списа (3,06 m).

Списи 1937–2000.

Грађа садржи: лична документа (личне карте, пасош, војну књижицу, чланске књижице, сведочанства и дипломе, листове оцењивања о раду учитеља, уговор о закупу стана, породични албум, чланке у новинама, признања, захвалнице, решење о пензији и друга документа) и документа делатности (материјал у вези са фудбалом у Пироту, Југославији и свету; рукопис и грађа за Хронологију догађаја Пирота и околине у народноослободилачком рату 1941–1945; материјал који се односи на радне акције; фотографије) и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

Библиографија о фонду:

• Христифор Живковић Цикан, Пирот и околина у народноослободилачком рату и социјалистичкој револуцији 1941–1945, Пирот, 1985.

• Христифор Живковић Цикан, Осамдесет година фудбала у Пироту и околини 1920–2000, Пирот, 2004.