Михајло Аранђеловић рођен 1879. године у Пироту. Са 19 година одлази на рад у суседну Бугарску, где ради по разним софијским хотелима, што доказују и његове препоруке које је добио од власника ових хотела. Био је ожењен Милевом Митић из Пирота. Након повратка у Пирот она му је као супруга позајмила износ од 500 динара за куповину брашнарске радње. Међутим, умро је врло млад, 1913. године.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 525).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1898–1922, 1 фасциклу списа (0,05 m).

Списи 1898–1922.

Грађа садржи: лична документа: (сведочанство о раду Михајла Аранђеловића 1898, уверење о раду 1903, писмо из Софије 1904; решење у вези са примањем инвалиднине породице покојног Михајла Аранђеловића 1922) и документа делатности: (уговор супружника о куповини радње 1909, уверење Пиротског трговинског суда у вези са имањем 1911).

Обавештајно средство: сумарни инвентар.