Манастир Свете Богородице у селу Суково основан је 1856. године. Основан је на темељима старог манастира који су порушили  Турци, а његове темеље откопали су извесни Веља и поп Јован Мадић, обојица из Великог Села. Дозволу за обнову манастира Суково дале су турске власти. Основа Цркве Успења Пресвете Богородице манастира Суково је у облику тролиста. Црква је велика и подигнута је на старијем црквишту. Зидана је од ломљеног и притесаног камена. Припрата је дограђена 1947. године настојањем монахиње Херувиме. Живопис и иконостас у храму манастира Суково урадили су 1869. године браћа Василије и Риста из Самокова. Поред цркве, манастриску целину чине и три конака, звоник и економске зграде.

Део фонда преузет је 2008. године записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 440).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1878–1907,  1 књига (0,08 m).

Књиге 1878–1907:

• Матична књига рођених 1878–1907, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.