Црква Светог Николе у селу Стрижевац, изграђена је 1867. године. Црква је због напуштености урушена, а обнова цркве започела је 2009. године.

Део фонда преузет је 2012. године записником од Скупштине општине Бабушница (Књига пријема бр. 479).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књига. Микрофилмована је Матична књига умрлих 1878–1908.

Садржи грађу за период 1878–1914,  4 књиге (0,12 m).

Књиге 1878–1914:

• Матичне књиге рођених 1902–1913, 2 књ.

• Матична књига венчаних 1897–1914, 1 књ.

• Матична књига умрлих 1878–1908, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књига.