Црква Успења Пресвете Богородице у селу Стрелац, подигнута је 1838. године. При овој цркви је од 1838. до 1879. године постојала и школа у којој су се под турском влашћу образовала укупно 72 свештеника. Ова школа учинила је лужнички крај главним српским црквено-просветним центром у Отоманском царству. Школа је за непуних шездесет година променила четири учитеља. Црква је иначе проста грађевина са апсидом и отвореном припратом, брзо је живописана и у потпуности завршена већ 1838. године, што се и види на основу записа  на порталу изнад улазних врата.

Део фонда преузет је 2012. године записником од Скупштине општине Бабушница (Књига пријема бр. 476).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књига. Микрофилмована је Матична књига умрлих 1900–1912.

Садржи грађу за период 1900–1912,  6 књига (0,16 m).

Књиге 1900–1912:

• Матичне књиге рођених 1843–1920, 2 књ.

• Матичне књиге венчаних 1878–1915, 2 књ.

• Матичне књиге умрлих 1878–1915, 2 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књига.