Није познато када је Црква Светог Ђорђа у селу Славиња подигнута. То је скромна грађевина, правоугаоне основе, са полукружном олтарском источном апсидом. Има двосливни кров покривен ћерамидом. Живописана је 1844. године. Живопис је сачуван у фрагментима.  Иконостас је декорисан дуборезом, са престоним и празничним иконама а израдио га је Јован Иконописац  Самоковлија. 

Део фонда преузет је 2014. године, записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 489).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге.

Садржи грађу за период 1899–1920,  1 књигу (0,06 m).

Књиге 1899–1920:

• Матична књига рођених 1899–1920, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.