Црква Светог великомученика Пантелејмона у селу Сенокос изграђена је 1855. године. Црква је једнобродна, изграђена од тесаног камена са димензијама 11,8 метара дужине и 6,1 метара ширине. Била је покривена каменим плочама које су 1938. године замењене ћерамидом. Цркву је фрескописао мајстор Никола Иванов из Самокова у периоду између 1873. до 1875. године када су урађене и иконе на иконостасу цркве.  Обнова цркве трајале је између 2004. и 2010. године када је урађен и нови иконостас.

Део фонда је преузет 2016. године записником од Скупштине општине Димитровград (Књига пријема бр. 505).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге.

Садржи грађу за период 1881–1898,  1 књига (0,02 m).

Књиге 1881–1898:

• Матична књига рођених 1881–1898, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.