Црква Светог Ђорђа у селу Завидинце потиче у из XIV века, али данашњи храм је из новијег периода и највероватније је подигнут на темељима старијег храма. Црква је 2012. године потпуно обновљена и живописна. Изграђен је и манастриски конак.

Део фонда преузет је 2012. године записником од Скупштине општине Бабушница (књига пријема бр. 474).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге.

Садржи грађу за период 1880–1904,  1 књигу (0,03 m).

Књиге 1880–1904:

• Матична књига рођених 1880–1904, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.