Црква Светог Јована у Добром Долу саграђена је 1849. године. Подигнута је на темељима старијег храма подигнутог у првој половини XVII века посвећен Вазнесењу Господњем.

Део фонда преузет је 2013. године записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 483).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге.

Садржи грађу за период 1878–1912,  1 књигу (0,02 m).

Књиге 1878–1912:

• Матична књига венчаних 1878–1912, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.