Није познато када је изграђена Црква Светог Спаса у селу Градиње која је срушена у земљотресу из 1939. године. Нова црква изграђена је 1998. године на истом месту. То је грађевина дуга 10,7 метара и широка 4,5 метара. Црква је једнобродна и једноапсидна са улазом на јужној страни. У њој се налази иконостас који потиче из времена одмах након изградње цркве.

Део фонда је преузет 2016. године записником од Скупштине општине Димитровград (Књига пријема бр. 501).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге.

Садржи грађу за период 1883–1908,  2 књиге (0,03 m).

Књиге 1883–1908:

• Матичне књиге рођених 1883–1908, 2 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.