Црква Светог Игњатија Богоносца у Великом Суводолу подигнута је у XVII веку. То је мала, триконхална засведена грађевина без куполе са истуреним западним фасадним луком и двосливним кровом од камених плоча. Под је од правилно резаних камених плоча.

У делу олтарског простора намењеног ђаконикону нема ничега, док је простор протезиса маркиран двема функционалним нишама. У источном делу јужне певнице је још једна ниша полукружне основе. Прозорски отвори су накнадно проширивани. Према клесаним натписима на западној фасади  црква је обнављана 1838. и 1988. године.

Део фонда је преузиман 2010. и 2013. године записницима од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 444 и 486).

Фонд је фрагментарно сачуван. Попис књига је урађен. Микрофилмована је Матична књига рођених 1878–1910.

Садржи грађу за период 1878–1912,  3 књиге (0,17 m).

Књиге 1878–1912:

• Матичне књиге рођених 1878–1912, 2 књ.

• Матична књига венчаних 1879–1912, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књига.