Црква Светог Онуфрија у селу Базовик изграђена  је 1868. године. Уз помоћ и допуштење надлежних државних институција, обнова цркве започела је 2003. године.

Део Фонда је преузет 2010. године записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 445).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1878–1906,  1 књигу (0,04 m).

Књиге 1878–1906:

• Матична књига рођених 1878–1906, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.