На основу документације није могуће утврдити почетак и завршетак рада Фудбалског центра у Пироту.

Фудбалски центар у Пироту основан је са циљем да организује и надгледа регуларност фудбалских утакмица, врши регистрацију утакмица и играча. Чланови центра били су из Пирота, Беле Паланке, Димитровграда и Бабушнице.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 94).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1952–1955, 1 кутију списа (0,09 m).

Списи 1952–1955.

Грађа садржи: записнике са одржаних састанака; извештаје о раду, извештаје фудбалских судија и делегата; дописе са Нишким фудбалским подсавезом и другим клубовима; акта појединих спортских друштава и подсавеза; регистрацију утакмица, регистрацију играча Нишког фудбалског подсавеза; спискове играча, спискове одиграних утакмица и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.