Општинска Конференција Феријалног савеза Србије Пирот формирана је 1952. године са седиштем у Пироту,под акционим геслом „Упознај своју домовину да би је више волео“. У то време при Економској школи у Пироту формиран је кошаркашки клуб, па му је, како је био слабих материјалних могућности, феријална организација омогућила повластицу за путовање. Од 1979. године организација је почела са активним радом и са својим најмлађим члановима, пионирима. Општинска конференција Феријалног савеза Србије Пирот добитник је бројних друштвених признања.

 Ради и данас, али смањеним интезитетом.

Фонд је преузет 2011. године, записником од управе Општинске конференције Феријалног савеза Србије Пирот (Књига пријема бр. 336).

Фонд је сачуван фрагментарно. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1970–2005, 3 кутије списа (0,28 m).

Списи 1970–2005.

Грађа садржи: записнике са седница Председништва, Збора бригадира; извештај са учешћа на савезној омладинској радној акцији „Сарајево 80“, извештај о раду на омладинској радној акцији „Подриње Колубара – Шабац“; програме омладинских маршева; информативне билтене са радних акција; обавештења и говоре председништва и команданата одреда; спискове делагата Општинске конференције, спискове чланова, спискове бригадира; пријаве за учешће на сусрете пионира феријалаца Југославије, пријаве за учешће на Омладинској радној акцији „Сарајево 80; финансијску документацију и друга документа.

Овабештајно средство: сумарни инвентар.