Одбор Народне одбране у Пироту основан је 1908. године, са седиштем у Пироту. Народна одбрана основана је када је постало јасно да је рат између Аустроугарске и Србије само питање времена. Народна одбрана је брзо захватила све слојеве становништва не само у Србији, већ и у свим крајевима где га је било. Само у току октобра и новембра 1908. године широм Србије основане су 223 окружне и среске организације од којих су неке биле и у Пироту. Отпочело је образовање одбора и по селима. За време балканских ратова идеја Народне одбране привукла је многе борце националисте са свих страна, па и континената. Кад је почео Први светски рат, Аустроугарска је осумњичене за атентат на Франца Фердинада повезивала са овом организацијом. Међутим, показало се супротно, да нико од ових људи није био члан народне одбране. Након рата за доживотног председника је изабран војвода Степа Степановић. Циљ организације имао је стриктно културни циљ, да ради на културном препороду српског народа и да створи чврсту везу између свих Јужних Словена.[ Станоје Станојевић, Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, II издање, III књига Н-Р, Нови Сад-Ср. Карловци 2001, 18.]
Одбор народне одбране у Пироту издавао је и свој лист „Момчиловац“. Према расположивој документацији пиротски одбор је био активан и радио је на спровођењу свих идеја које су биле зацртане у његовом програму. Такође, бавио се и хуманитарним радом и помагао своје чланове и њихове породице.
Није познато када је Одбор ликвидиран.
Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 522).
Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.
Садржи грађу за период 1928–1936, 1 књигу и 1 фасциклу списа (0,03 m).

Књиге 1929–1934.
• Књига благајне 1929–1934, 1 књ.

Списи 1928–1936.

Грађа садржи: годишње извештаје о раду; чланске карте; спискове чланских улога, спискове приложника; писма; талоне акција привилеговане аграрне банке; рачуне, признанице и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.