Срески одбор Антифашистичког фронта жена Пирот формиран је 1944. године као одбор Антифашистичког фронта жена за Пирот са седиштем у Пироту. По ослобођењу формирају се месни одбори, градски и срески одбор. Формирањем Среског одбора приступа се организованом и масовном учешћу жена на свим задацима. Један од посебних периода у политичкој активности жена Пирота био је, у другој половини 1945. године, предизборна активност за избор посланика за Скупштину Србије и Уставотворну скупштину Југославије. То је период у коме жене први пут користе своје право гласа.

Престао је са радом 1953. године на Четвртом конгресу АФЖЈ.

Фонд је преузет 1957. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 22).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1950, 3 књиге и 5 кутија списа (0,57 m).

Књиге 1945–1950:

• Деловодни протоколи 1945–1950, 3 књ.

Списи 1945–1950.

Грађа садржи: записнике са седница одбора, извештаје о раду, планове рада, предавања, реферате, чланке и расправе и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.