Савез удружења бораца народноослободилачког рата Србије Општински одбор Пирот формиран је 1947. године као Срески одбор Савеза бораца народноослободилачког рата Србије са седиштем у Пироту. Савез је организација бораца народноослободилачког рата Србије 1941–1945 и у исто време друштвена, антифашистичка, нестраначка и хуманитарна организација. До септембра 1955. године постојала су три среска савеза бораца у Димитровграду, Бабушници и Пироту, али реорганизацијом народне власти и стварањем нових општина остаје само један одбор Савез бораца Среза Пирот у Пироту. Укидањем Среза Пирот 1959. године укида се и Срески одбор и остаје само Савез удружења бораца народноослободилачког рата Србије Општински одбор Пирот. У свом саставу има 42 месна удружења; пет секција: Првог пиротског партизанског одреда, 22. дивизије, 37. дивизије, 46. дивизије, као и пет комисија. Данас броји између 800 и 900 чланова, од којих су око 600 борци НОР-а 1941–45,  а преостало чланство чине потомци бораца НОР-а, поштоваоци традиције НОР-а, потомци ратника у ратовима Србије 19121918, учесници у одбрани СРЈ и Републике Србије од НАТО снага 1999, учесници ратова из 90-их и чланови њихових породица, цивилни и војни инвалиди рата и други.

Фонд је преузиман 2007. године записником од Скупштине општине Пирот и 2013. године записником од председника Општинског одбора Пирот (Књига пријема бр. 219 и 364).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947–1996, 8 књига и 90 кутија списа (8,37 m).

Књиге 1947–1977:

• Деловодни протоколи 1947–1977, 7 књ.

• Регистар бораца 1949, 1 књ.

Списи 1949–1996.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Председништва, Пленума, Управног одбора, секретаријата; годишње извештаје о раду и активностима; расписе и упутства са другим установама, државним органима и организацијама; годишње програме рада; пописе бораца по месним заједницама и селима; спискове бораца по бригадама и дивизијама, спискове погинулих и несталих бораца 1941–1945; предлоге за одликовања; материјал у вези са изградњом спомен-дома на Врелу; обележавање годишњица; статистику; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.