Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа Србије настала је за време Другог светског рата као Југословенски народноослободилачки фронт. По ослобођењу града септембра 1944. године одржане су среска и градска конференција Народноослободилачког фронта на којима су изабрана руководства за срез и град.

Назив Југословенски народноослободилачки фронт промењен је 1945. године, у Народни фронт Југославије. Народни фронт Југославије је деловао као политичко-организациони облик класног савеза, најширих слојева радног народа, уједињених заједничким интересима на изградњи нових, социјалистичких друштвених односа.

На IV конгресу 1953. године у Београду добија назив Социјалистички савез радног народа Југославије.

Свака месна заједница имала је своју месну конференцију. Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа конституисана је на делегатском принципу од делегата месних конференција.

Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа бирала је своје председништво, углавном од 9 до 13 чланова, састављено од представника друштвено политичких организација, месног одбора и друштвених социјално-хуманитарних организација. Недељни лист „Слобода“ је био орган Општинске конференције Социјалистичког савеза радног народа од почетка свога формирања све до престанка постојања Општинске конференције Социјалистичког савеза радног народа.

Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа престала је да постоји половином 1990. године када су са Савезом комуниста Србије основали Социјалистичку партију Србије.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 21).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1979, 2 књиге и 4 кутије списа (0,34 m).

Књиге 1947–1952.

• Деловодни протоколи 1947–1952, 2 књ.

Списи 1945–1979.

Грађа садржи: записнике са седница конференција, Пленума, Извршног одбора и Збора бирача основних фронтовских организација; годишње извештаје о раду, извештаје о бројном прегледу чланова, извештаје са терена, извештаје о извршењу плана; годишње планове рада, план предизборне кампање народног фронта; преглед предизборне агитације, годишње прегледе одржаних конференција и предавања; документацију секције за друштвену активност жена; реферате и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.