Општинска конференција Савеза социјалистичке омладине Србије формирана је 1943. године као Среско омладинско руководство Савеза комунистичке омладине Југославије а обновљена и проширена 1944. године, са седиштем у Пироту. Треба истаћи да су до 1948. постојале две омладинске организације чији је рад био чврсто испреплетан  Савез комунистичке омладине Југославије (СКОЈ) и Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије (УСАОЈ) који од 1946. године делује под називом Народна омладина Југославије. После 1948. године ове две организације се уједињавају под називом Народна омладина Србије, која се 1963. преименује у Савез омладине Србије, а 1974. у Општинска конференција Савеза социјалистичке омладине Србије Пирот.

Основни облик организовања звао се најпре актив, а касније је основана организација и формирана у свакој школи, предузећу, установи и месној заједници града и села. Рад основних организација на нивоу општине координисао је орган који се звао општински комитет, а касније општинска конференција, док је на нивоу Среза нишавског, односно пиротског, док нису укинити, постојао срески комитет.

Омладинска организација је стално настојала да буде покретач културно-забавних и спортских активности, а често је била и њихов непосредни организатор. Учествује у процесу политичког одлучивања о важним питањима на нивоу школе, предузећа, установе или насеља, као и на нивоу општине и среза.

После урушавања социјализма 1990. године, Савез социјалистичке омладине престаје да постоји, а његове активности преузима неполитичка и нестраначка организација Омладински савет Пирота која се бавила културом, забавом, информисањем и спортом.

Фонд је преузет 2002. године, записником од председника Општинске конференције Савеза омладине Пирот (Књига пријема бр. 190).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1990, 9 књига и 48 кутија списа (4,36 m).

Књиге 1961–1990:

• Деловодни протоколи 1961–1990, 7 књ.

• Књига регистра чланова 1950–1953, 1 књ.

• Евидентна књига чланова 1974–1977, 1 књ.

Списи 1945–1990.

Грађа садржи: записнике са седница конференција, председништва, актива и организација, записнике са радних акција; извештаје о конференцијама и зборовима, извештаје о раду организације Народне омладине, општинске конференције, омладинских организација, анализе културно-просветног рада; нормативна акта; годишње планове рада савеза, комисија, идеолошко политичког рада; документацију у вези са радом политичке омладинске школе; спискове омладинских руководилаца по селима, по школама, по организацијама, спискове чланова, спискове бригадира, спискове полазника политичке школе; статистику; персонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.