Комунална установа општине Бела Паланка оснивана је 1959. године као Стамбена заједница у Белој Паланци са седиштем у Белој Паланци. Органи управљања су: савет стамбене заједнице, извршни одбор савета, одбор за материјално-финансијску контролу пословања и секретаријат стамбене заједнице. Задатак Стамбене заједнице био је да управља свим стамбеним пословним зградама, у Белој Палнци, која су укључена у стамбену заједницу.

Стамбеној заједници од 1961. године припојена је Комунална установа „Чистоћа“, због чега долази и до промене њеног назива у Стамбена заједница Бела Паланка. Под овим називом ради до 1963. године када прераста у Комуналну установу Општине Бела Паланка. Делокруг установе био је: старање о изградњи и одржавању водовода, канализације, одржавање и проширење јавних бунара, одржавање јавног купатила, одржавање чистоће у Белој Паланци, одржавање и проширење зелених површина, одржавање и уређење пијаце, одржавање и чување гробља и др.

Комунална установа престала је са радом 1971. године одлуком о припајању новооснованом Комуналном предузећу у Белој Паланци. 

Фонд је формиран у Архиву разграничењем из фонда Грађевинско предузеће „Врело“ Бела Паланка (Књига пријема бр. 352).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1959–1969, 1 фасциклу списа (0,04 m)

Списи 1959–1969.

Грађа садржи: решења о оснивању и регистрацији, решење о систематизацији радних места; правила о организацији и раду Комуналне установе; уговоре о купопродаји непокретности и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.