Сељачка радна задруга „Стара Планина“ основана је 1949. године са седиштем у селу Рсoвци. Основана је на основу одобрења Министарства пољопривреде, сектор задругарства. Задруга је формирана на молбу старешина 10 домаћинстава из села Рсoвци који су унели 67,70 хектара земље. Циљ задруге је повећање приноса, смањење трошкова производње и повећање прихода.

Органи Задруге су Скупштина, Управни и Контролни одбор.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет 1959. године записником од бившег радника Задруге (Књига пријема бр. 41).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1953, 4 књиге и 2 кутије списа (0,24 m).

Књиге 1949–1953:

• Деловодни протоколи 1949–1953, 3 књ.

• Књига потраживања чланова за унети инвентар и производе 1949–1952, 1 књ.

Списи 1949–1953.

Грађа садржи: записнике са седница конференција, Скупштина, Управног и Контролног одбора, записнике о земљишту које домаћинства уносе у задругу, записнике о инвентару који задруга откупљује од чланова задруге; извештаје о фонду сточарства, извештаје о извршењу пролетње сетве и агротехничких мера; годишње планове рада задруге, годишње производно финансијске планове; спискове о расподели робе члановима задруге, спискове задругара који су унели ливаде у задругу; приступне изјаве; месечне табеларне прегледе трудодана; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.