Сељачка радна задруга „Победа“ основана је 1949. године са седиштем у селу Петровац. Циљ задруге је повећање приноса, смањење трошкова производње и повећање прихода.

Органи Задруге су Скупштина, Управни и Контролни одбор.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе, уписан је накнадно (Књига пријема бр. 520).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1952, 6 књига (0,12 m).

Књиге 1949–1952:

• Деловодни протокол 1950–1952, 1 књ.

• Књига земљишта 1949–1950, 1 књ.

• Књига новчаних средстава код задругара 1949–1951, 1 књ.

• Књига хартија од вредности 1949–1951, 1 књ.

• Књига радне стоке 1949–1951, 1 књ.

• Књига производа 1949–1951, 1 књ.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.