Сељачка радна задруга „Нови Дани“  основана је 1949. године са седиштем у селу Осмакову. Основана је на основу одобрења Министарства пољопривреде, сектор задругарства. Задруга је формирана на молбу старешина 13 домаћинстава из села Осмакова која су унела 68,13 хектара земље. Оснивачка скупштина одржана је 27. фебруара 1949. године.

Задругом je управљала Скупштина, а заступају је управни и контролни одбори.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет 1958. године, уз фонд Народни одбор општине Осмаково (Књига пријема бр. 46).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу 1949–1953, 6 књига и 3 кутије списа (0,43 m).

Књиге 1949–1953:  

• Деловодни протокол 1949–1953, 1 књ.

• Књига земљишних удела и потраживања чланова за унето земљиште 1949, 1 књ.

• Књига радних дана 1950, 1 књ.

• Књига новчаних средстава код задругара 1949–1953, 1 књ.

• Књига обрачуна са задругарима 1949–1951, 1 књ.

• Књига хартија од вредности 1949–1951, 1 књ.

Списи 1949–1953.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине, конференција и Управног одбора, записнике о земљишту која домаћинства уносе у задругу, записник о инвентару који задруга откупљује од чланова задруге; извештаје о стању сточарства и сточарских производа, извештаје о стању биљне производње; податке задруге на дан оснивања; правила задруге; годишње планове рада задруге, годишње производно финансијске планове; уговоре о производњи и откупу семена поврћа и крмног биља, уговори о купопродаји житарица, уговори о испоруци робе; спискове домаћинстава задруге који су узели робу, спискове премера земљишта задругара, спискове задругара за разне принадлежности; месечне табеларне прегледе трудодана; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средстава: сумарни инвентар и деловодни протокол.