Сељачка радна задруга „Нишавска Долина“ основана је 1949. године са седиштем у селу Велики Јовановац. Основана је на основу одобрења Народног одбора области нишке, повереништво за пољопривреду. Задруга је формирана на молбу 14 домаћинстава из села Велики Јовановац, која су унела 29,94 хектара обрадиве земље. Оснивачка скупштина одржана је  17. октобра 1949. године. 

Задруга је типа I са седиштем у селу Велики Јовановац среза Нишавског, коју заступа председник, а њом управљају Скупштина, Управни и Контролни одбор. Циљ задруге је заједничка обрада земљишта, смањење производних трошкова и повећање прихода.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 45).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1953, 1 књигу и 2 кутије списа (0,21m).

Књиге 1949–1951:  

• Деловодни протокол 1949–1951, 1 књ.

Списи 1949–1953.

Грађа садржи: записнике са седница конференције, Скупштине, Управног и Контролног одбора, записнике о примопредаји пољопривредних машина и оруђа; извештаје о производњи и продаји пољопривредних производа, извештаје о стању задруге, извештаје о извршењу пролетње сетве, извештаје о стању сточарства и сточарске производње; годишње планове производње, планове радова у биљној производњи; уговоре о купопродаји производа, уговоре о испоруци стоке, уговоре о производњи и откупу рода; спискове задругара, списак расподеле радних места, списак домаћинства чланова задругара, спискове поделе разне робе задругарима; приступне изјаве задругара; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.