Земљорадничка задруга „Видлич“ основана је 1949. године као Видличка земљорадничка задруга са седиштем у селу Височки Одоровци.

Након извршене пререгистрације у складу са Законом о пољоприврдним задругама, нова зaдруга под именом Земљорадничка задруга „Видлич“ је основана 1971. године.

Предмет пословања задруге били су производња, дорада, прерада и промет пољопривредних производа и прехрамбених производа, промет индустријске робе за потребе пољопривреде и широке потрошње, промет производа на мало, откуп и промет стоке и сточних производа.

На основу Самоуправног споразума о удруживању у СОУР бр. 1 од 27. фебруара 1975. године, задруга је потписала Уговор о удруживању у СОУР Ангроиндустријског комбината „Ниш“.

Након блокаде рачуна од више година Задруга  је на основу предлога задругара и председника скупштине задругара  одржане 29. децембра 2007. године донела Одлуку о покретању стечајног поступка. 

Стечајни поступак је покренут 6. марта 2008. године, а завршен је 27. октобра 2009. године.

Фонд је преузет 2009. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 321).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1971–2009, 2 књиге и 11 кутија списа (1,20 m).

Књиге 1988–2009:

• Деловодни протоколи 1988–2009, 2 књ.

Списи 1971–2009.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Збора пољопривредних произвођача, записнике ветеринарско санитарне инспекције; извештаје о раду и пословању; нормативна акта; уговоре о пословно техничкој сарадњи, уговоре о закупу пословних просторија, уговоре о кредиту; грађевинску документацију; спискове откупљених произовда, спискове коопераната; персонaлана досијеа радника; документацију из стечаја; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.