Земљорадничка задруга Бабушница основана је 1975. године са седиштем у Бабушници. Земљорадничка задруга је 1986. године доживела трансформацију удруживањем Основних задружних организација „Будућност“ из Бабушнице, „Љуберађа“ из Љуберађе, „Слога“ из Великог Боњинца и „Јерма“ из Звонца. Задруга је пословала под именом Земљорадничка задруга за пољопривредну производњу и промет „Бабушница“. Од наредне 1987. године Задруга се удружује са Самосталном организацијом удруженог рада Агроиндустријски комбинат „Ниш“ из Ниша и конституише СОУР АИК „Ниш“ Земљорадничка задруга за пољпривредну производњу и промет „Бабушница“. Основне задружне организације одлучују 1990. године да се трансформишу у Земљорадничку задругу која у свом саставу нема основних задружних организација. Сва средства, права и обавезе основних задружних организација преузима Земљорадничка задруга „Бабушница“. Од 1997. године Задруга поново послује самостално под својим старим именом Земљорадничка задруга „Бабушница“.

Задруга се у оквиру своје регистроване делатности бавила пољопривредном производњом на својим површинама, производњом кукуруза и овса за прераду у сопственој мешаони сточне хране. Откупљивала је млеко на свом пословном подручју и део откупљеног млека прерађивала у млечне производе. Вршила је и откуп стоке, пољопривредних производа, шумских плодова. Поседовала је машинску радионицу у којој су се обављале услуге поправке и одржавања својих моторних возила и пољопривредне механизације, као и поправка возила и механизације трећих лица. 

Због нагомиланих финансијских дугова Трговински суд у Нишу донео је решење о стечајном поступку 2006. године који је завршен 19. априла 2011. године продајом.

Фонд је преузет 2011. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 337).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1975–2009, 8 књига и 26 кутија списа (4,61 m).

Књиге 1975–2006:

• Деловодни протоколи 1975–2006, 7 књ.

• Матична књига службеника 19752003, 1 књ.

Списи 1975–2009.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Управног одбора, Радничког савета, записнике о инспекцијском прегледу; извештаје о запосленима и зарадама, извештаје о сточарству, о откупу млека; решења о упису у судски регистар; нормативна акта; инвестиционе програме; грађевинску документацију; уговоре о заједничким улагањима, уговоре о закупу пословних просторија; спискове задругара, спискове произвођача који се баве товом јунади; статистику; персонална досијеа радника; документацију из стечаја; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар и деловодни протоколи.