Прва реонска електрична задруга „Светлост“ основана је 1946. године под називом Суковска земљорадничка електрична задруга са седиштем у селу Суково. Основана је са циљем да производи и продаје електричну енергију. Задруга је 1953. године променила назив у Прва реонска електрична задруга „Светлост“ и обухватала је 14 села из среза Нишавског и Димитровградског: Суково, Јалботина, Војнеговац, Петровац, Камик, Беровица, Градиште, Чиниглавци, Обреновац, Срећковац, Планиница, Горња Држина, Доња Држина и Присјан. 

Није познато када је задруга ликвидирана.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 578).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи граћу за период 1954–1965, 2 књиге и 2 кутије списа (0,18 m).

Књиге 1954–1960:

• Деловодни протоколи 1954–1960, 2 књ.

Списи 1954–1965.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Управног одбора, Контролног одбора, записник о стању задруге и њеним обавезама; извештаје о раду електричне централе, извештаје о раду Управног одбора, извештаје о стању централе; уговор о изградњи електричне централе, уговори о снабдевању електричном енергијом; спискове радника, списак дужника, спискове потрошача; статистика; персонална документа; финансијску документације и друга документа

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.