Самостална занатска радња „Кланица“ основана је 1954. године са седиштем у Пироту. Самосталну занатску радњу основао је Народни одбор градске општине у Пироту и бавила се услужном делатношћу, вршила је услуге клање ситне и крупне стоке.

Није познато када је ликвидирана.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 96).

Фонд је сачуван фрагментрано. Сређен је хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1954–1957, 1 кутију списа (0,05 m).

Списи 1954–1957.

Грађа садржи: годишње извештаје, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.