Грађевинско предузеће „Врело“ основано је 1971. године као Комунално предузеће Бела Паланка. Исте године у састав предузећа улази Комунална установа општине Бела Паланка. Делатност предузећа је изградња саобраћајних објеката, хидрограђевинских, осталих објеката нискоградње, постављање и оправку грађевинских инсталација, завршних и занатских радова у грађевинарству и превоз робе у друмском саобраћају. Од 1973. године носи назив Комунално предузеће „Врело“, а 1978. мења назив у „Врело“ Грађевинско комунална радна организација. Под овим именом функционише до 1990. године када мења назив у Грађевинско предузеће „Врело“ Бела Паланка.

Покренут је стечајни поступак 26. фебруара 2006. године, а завршен је 18. маја 2007. године. 

Фонд је преузет 2012. године записником од бивше секретарице предузећа у њеној кући (Књига пријема бр. 352).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1971–2006, 2 књиге, 5 кутија списа и 34 свежња персоналних досијеа (3,36 m).

Књиге 2003–2006:

• Деловодни протокол 2003–2006, 1 књ.

• Матична књига радника 2003–2005, 1 књ.

Списи 1971–2005.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, Надзорног одбора, записнике о извршеној контроли предузећа; решења о упису у судски рагистар предузећа; извештај о току изградње и раду савета предузећа; нормативна акта; имовинско правна документа; персонална досијеа радника, евиденцију о запосленом особљу; податке о утврђеном дохотку, завршне рачуне  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.