Срески државни магацин „Висок“ основан је 1947. године са седиштем у Пироту. Магацин је основан са циљем да се бави купопродајом робе која подлеже режиму планске расподеле, као и свом робом која је у слободном промету ради снабдевања становништва целога среза.

Магацин је ликвидиран 1961. године.

Фонд је преузет 1961. године записником од ликвидационе комисије (Књига пријема бр. 86).

Фонд је фрагментарно сачуван и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи граћу за период 1947–1961, 1 књигу и 3 кутије списа (0,29 m).

Књиге 1947–1950:

• Деловодни протокол 1949–1950, 1 књ.

Списи 1947–1961.

Грађа садржи: записнике о извршеној контроли продавница, комисијске записнике о прегледу робе, записник ликвидационе комисије; расписе и упутства других установа и државних органа; персонална документа; ревизионе налазе; уговоре о купопродаји и испоруци робе; спискове службеника, спискове робе; платне спискове и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда и деловодни протокол.