Предузеће за откуп и трговину пољопривредних производа на велико „Задругар“ основано је 1953. године са седиштем у Пироту. Предузеће је основано од стране Среског савеза земљорадничких задруга у Пироту. Предмет пословања предузећа био је откуп и продаја пољопривредних производа, као и продаја агротехничких средстава за унапређивање пољопривреде.

 Од 1. јула 1955. до почетка 1956. године припајају му се и предузећа „Кооператива“ из Димитровграда, „Понишавље“ из Пирота и „Пољопривредник“ из Бабушнице.

Предузеће је ликвидирано 1956. године. 

Фонд је преузет 1959. године без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 93).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

 Садржи грађу за период 1953–1956, 5 књига и 13 кутија списа (1,30 m).

Књиге 1953–1956:

• Деловодни протоколи 1953–1956, 5 књ.

Списи 1953–1956.

Грађа садржи: записнике са седница Радничког савета и Радничког колектива, записнике комисија о прегледу продавница, записнике комисије ради утврђивања клања меса, записнике приликом примопредаје робе; месечне извештаје; оперативни план шумско културних радова; расписе и упутства других установа и државних органа; уговоре о пословно техничкој сарадњи, уговоре о купопродаји и испоруци робе, уговоре о закупу пословних просторија; спискове радника и службеника; персонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе фонда и деловодни протоколи.